50 причин иметь пешеходный город

Originally posted by gre4ark at 50 причин иметь пешеходный город


Ориентация города в первую очередь на ходоков пешеходов не какая-то сказка, которую рассказывают всякие гастролёры, а вполне научнообоснованный подход, доказавший свою эффективность по всему миру. Ниже приведены факты, почему нужно стремиться иметь город для людей.
Collapse )

Lietuvos žydų genocido diena 2016.09.23

Tą dieną visoje Lietuvoje keliamos šalies vėliavos perrištos juodu kaspino. Diena pasirinkta atminti Liūdną 1943 metų rugsėjo 23 dieną, kai buvo likviduotas Vilniaus getas. Kadangi diena minima visoje Lietuvoje, tai daugelyje vietų žmonės lanko masines kapavietes žudynių vietose, vietas kur buvo getai. Lietuvos valdžia, savivaldybėse, dažniausiai apsiriboja vėliavų su gedulo juostelėmis iškėlimu. Nėra išimtis nei Šiaulių miestas, nei Šiaulių rajonas.
Collapse )

Pogromas Plungėje

Pogromas Plungėje 1958 metais

Pirmą kartą apie jį išgirdau iš savo artimųjų praėjus nuo įvykio daugiau nei 50 metų. Ir labai nustebau, kai paminėjus apie Plungėje buvusį pogromą buvau viešai užsipultas, tvirtinant, kad tokio įvykio nebuvo. Lietuviškas internetas iš tikro apie tą įvykį nutyli. Na yra vienas komentaras: “Man 67 ir as daug prisimenu pokarine PLUNGE Prisimenu 1958 metu pogroma pries Plunges zydus kuri mums teko isgyventi.”
Abejoti kad įvykio nebuvo nė nemėginau, tai paieškojau rusų kalba. Ir wikipedijoje radau minint tą įvykį su nuorodą į žurnalą ЛЕХАИМ 2003 metų lapkritis, internetinė publikacija

Publikacijoje apie Plungę yra du dokumentai. Sakoma kad jų originalai yra Rusijos naujausių laikų istorijos archyve.

Pirmas

Visiškai slaptai
SSSR
Valstybės Saugumo Komitetas
Prie SSRS Ministrų Tarybos
1958 m. rugsėjo 13

Nº 2353-И

Maskvos miestas
SSKP CK

Pranešu, kad 1958 metų rugsėjo 10 Plungės mieste Lietuvos SSR, fabriko “Linų audiniai” audėja Paulina Jocienė, 29 metų, kaimynų tarpe išplatino gandą, kad neva vienas žydas bandė pagrobti jos septynmetį sūnų ir neva pagrobė ir nusinešė pas save mergaitę.

Tie gandai greitai pasklido turguje valstiečių tarpe. Prie namo, kur gyvena Jocienė, susidarė minia. Minioje buvusi Plungės rajono Moševų (Maževos?)kaimo Drungelienė Julija, 33 metų, tvirtino, kad buktai ji asmeniškai matė, kaip žydas nešė mergaitę į savo namus, antrą vaiką tempė už rankos.

Reikalaujant mamai ir kitiems piliečiams Jocienės sūnus parodė į žydo Grolmano namą, kur neva buvo nunešta mergaitė. Grolmano namai vietos žydų naudojami religinėms maldoms, ką gyventojai žino.

Įsiaudrinę piliečiai, apie 600 žmonių, apsupo Grolmano namus ir padarė kratą sandėliukuose ir rūsiuose. Miniai reikalaujant į vietą atvykę milicijos darbuotojai padarė kratą Grolmano bute. Jokios pašalinės mergaitės Grolmano namuose neatsirado. Tuo pat metu minios dalis apžiūrėjo žydo Švarcburo butą, chuliganiškų elementų akmenimis ir lazda buvo išmušti jo buto langų stiklai, girdėjosi šūkaliojimas:

„Mušk žydus!“

Dėl išplitusių gandų, kad milicijos darbuotojai neva papirkti žydų ir slepia „pagrobtąją“, pasiūlius milicijos darbuotojams piliečių grupei buvo parodytos milicijos patalpos, bet įsiaudrinusi minia nesiskirstė.

Į Plungės m. buvo permestos valstybės saugumo organų ir milicijos pajėgos ie atstatyta tvarka. Sulaikyta 14 žmonių chuliganiškų elementų, kurie patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal SSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaką už smulkų chuliganizmą.
Įvykio tyrimą tęsia KGB prie Lietuvos SSR MT operatyvinė grupė.
Valstybės saugumo Komiteto
Pirmininko pavaduotojas
IvašutinKitas dokumentas

V. Slaptai
SSSR
Valstybės Saugumo Komitetas
Prie SSRS Ministrų Tarybos
1958 m. spalio 27

Nº 2657-C

Maskvos miestas
SSKP CK


Š. m. rugsėjo 13 (№ 2353-и) buvo pranešta apie 1958 metų rugsėjo 10 Lietuvos SSR Plungės mieste įvykusią antisemitizmo apraišką.

Tyrimo nustatyta, kad tokia apraiška įvyko terpėje nuo seno tarp kai kurių atsilikusių žmonių esančių prietarų apie grobiamus žydų vaikus naudojant jų kraują religinėse apeigose.
Sulaikyta Julija Drungelienė, kuri, būdama minioje, tvirtino, neva mačiusi, kaip žynas nusinešė mergaitę į savo namus, o antrą vaiką tempė už rankos, tardyme parodė, kad ji viską išgalvojo, ir to priežasties nurodyti negalėjo. Dėl to, kad Drungelienės auklėja aštuonis mažamečius vaikus (vyras 1958 metų kovą už nužudymą nuteistas 10 metų PDL), jos traukimą baudžiamojon atsakomybėn palaikė netikslingu ir apsiribojo perspėjimu.
Tyrimo metu išaiškinti ir suimti aktyviausi visuomeninės tvarkos laužytojai, kurstę susirinkusius chuliganiškiems veiksmams ir kursčiusių tautinę nesantaiką: Kukulskis L.A., gimęs 1923 metais, be užsiėmimo ir Kazragis V.K., gimęs tais pačiais metais, fabriko „Linų audiniai“, darbininkas, tris kartus teistas pagal 1947 metų birželio 4 įsaką „Apie piliečių asmeninės nuosavybės apsaugos stiprinimą“.

Tuo pat metu Plungės rajono liaudies teisėjas 15 parų areštavo 13 žmonių iš buvusių minioje asmenų, kurie neblaiviame stovyje padarė smulkius chuliganiškus veiksmus.
Valstybės Saugumo Komiteto Pirmininkas
I. Serov
Ant dokumento pirmo puslapio yra M. Suslov, L. Brežnev, A. Aristov, L. Iljičiov ir kitų parašai. 

Dokumentai gana išsamiai nušviečia įvykį. Tiesa matosi, kad yra noras jį sumenkinti, parodyti kaip nereikšmingą ir suversti kriminaliniam elementui. Vargu ar žmogus be užsiėmimo ir tris kartuis už vagystes baustas asmuo buvo 600 žmonių minios lyderiai, bet tapti atpirkimo ožiais, to meto sovietinių pareigūnų nuomone, jie idealiai tiko. O kieno nors kito užfiksuotų to meto įvykių, atsiminimų, dokumentų aš neturiu.

Kelionės

АН, na-kzn, сегодня, только, NA

Вопрос дня!

Доброго времени суток друг!!!

Почему обильный урожай грибов считается плохой приметой?
В Заволжской Руси от стариков до сих пор можно услышать старое поверье, что съедобные грибы – это грехи. Только воплотившиеся в эукариотические, так говорят в биологии, организмы. Боровики – это самые большие наши грехи, а лисички, опята – незначительные, рутинные, шалости.
Поганки, мухоморы и прочие – это грехи других людей. Съесть такой гриб – значит лишить возможности другого человека исповедовать свой грех.

Расплата за это беспощадная. Из этого следует, что «тихая охота» - это бессознательное (так бы сказали психоаналитики) воспоминание о собственной грешности. Ну а поглощение приготовленных, а главное – найденных лично тобой – грибов, является аллегорией исповеди.

Неизвестно откуда пошло это поверье. Точно можно сказать, что у него языческие корни. И все же… Старики говорили, что обилие грибов в лесу – примета близкой беды. В смысле, что неисповеданные грехи могут обернуться общим горем. Именно поэтому заволжские крестьяне никогда не заканчивали сезон «тихой охоты» до того момента, пока не возвращались домой с пустой корзинкой.


Вот если по честному я не знаю ответа на этот вопрос!!!

Возможно знаешь ты!!! Ответь что думаешь поэтому поводу, я тебе напишу свою версию!!!


Оставайся с нами будет интересно!


Kelionės

Ar Karolio Marx kapitalui galioja autoriaus atrasti kapitalo kaupimo dėsniai?

Prieš kiek laiko jau nagrinėjau peripetijas susijusias su Karolio "Das Kapital"


Apie skaitymo pavojus


Apie Vovos mirtį

kapitalą mačiusių paieška

Velykos ir aš nusprendžiau atgaivinti šį didų numirėlį.

Taigi kaip gi buvo sukauptas tas Das Kapital?
Gal kas ką girdėjo apie likimą darbininkų, kurie kurie buvo žiauriai išnaudojami, kaupiant šį Das Kapital?

Esu girdėjęs apiealaus išėstą Karolio skrandį - kapitalas rašėsi (kaupėsi) ilgai ir sunkiai - girdėjau, kaip tą skrandį Pričkus, toks fabrikantas, klasinis Karolio draugelis, gydė vynu.

Esu girdėjęs ir apie Karolio karbunkulus su furunkulais, kurių nepamirš pasaulinė buržuazija - konkurencija ir tais laikais buvo žiauri.

Bet nieko nesu girdėjęs apie darbininkus, kuriuos išnaudojant buvo sukauptas tas Das Kapital. Gal kartais tai liudija nekaltą to kapitalo prasidėjimą? Ir mes galime kalbėti apie dievišką to kapitalo kilmę?

rašyta taipogi senai

Ar yra mačiusių Karolio Marks "Das Kapital"

Karolio kapitalas iš tikro turi kažikokį pavojingą užkratą, tik ėmiau gvildenti jo skaitymo ypatybes ir buvau atjungtas nuo interneto porai dienų... Taip sakant mane ištiko virtuali klinikinė mirtis.
Na bet tęskim pradėtą temą. Atrodo, kad Karolio „kapitalas“ menkai tesusijęs su panele Diktatūra, kai kas nurodo, kad diktatūra turi imperinio šarmo ir gali būti siejama su romėnais(nemaišykit su rymo katalikais) , manyčiau kad ta panelė buvo pastebėta ir graikų poliuose tik vadinosi kiek kitu vardu - Tironija. Ji dar gana plačiai žinoma ir Azijietiškos Despotijos vardu. Taip, kad gandus apie anos Paryžietišką kilmę reiktų vadinti šiuolaikine mistifikacija...
Nors kita vertus kurią diktatūrą bepaimtume už jos visada stovi kapitalo kaupimosi reiškinėliai ir kataklizmai.
Sklinda gandai, kad Karolis savo nemirtingame veikale, būtent, ir nagrinėjo kapitalo kaupimosi procesą... Bet kas gali pasakyt kaip yra iš tikro? Juk su tuo Karolio veikalu kažkokia mistika – tie kas jį imasi skaityti, miršta... Tai ir tenka rinkti žinias apie tą knygą, kaip apie pomirtinį gyvenimą.
Kaži ar daug žmonių yra susidūrę su Karolio Marks „Kapitalu“?


Ieškomi liudinykai ką nors žinantys apie šį fenomeną

Rašyta irgi senai

Ar susijusi Vovos Uljanovo mirtis su Karolio Marx kapitalu?

Vakar nagrinėjant Karolio Kapitalo įtaką žmonių gyvenime buvo iškelta versija, kad Vova Uljanovas, išgarsėjęs kaip Leninas, irgi pasimirė nuo Karolio "Kapitalo" skaitymo.
Plačiau paplitusi versija, kad Vova mirė dėl meilės panelei Diktatūrai.
Tos panelės kilmė nėra gerai žinoma kai kurie šaltiniai propaguoja teorija, kad ji yra Proletariato nesantuokinis vaikas, yra nuorodų kad kilusi yra iš liūdnai pagarsėjusio Paryžiaus miestelio.
Gal kas galėtų atnešti daugiau aškumo apie panelės Diktatūros (tos katra siejama su proletariatu, kilmę?
O gal kas nors galėtų plačiau papasakoti ar Vova savo paskutiniais gyvenimo metais 1917 -1924 skaitė Karolio kapitalą? Pikti liežuiviai šneka kad vienintelis kapitalas, kuris tuo metu žalojo Vovos intelektą buvo vokiškas, bet anaiptol ne Karoliio, bet ir tai greičiausiai yra gandai.
Paini ir paslaptinga ta Vovos meilės istorija, ale ir idomi...

šitas irgi rašytas senai