Sovietinis kaltinimas iš 1946 metų - "Lietuvių tautos priešai"


Klaipėda po nacių išvijimo kuriam laikui buvo tapusi įvairiausių kombinatorių pažadėtąja žeme. Nors gal buvo ir kitaip, visoje Lietuvoje trūko kadrų ir į atsakingus postus buvo statomi vadovai be deramos atrankos.

Padėtį, 1946 metų vasarą susidariusią Klaipėdoje, labai gerai apibūdina 1946 metų liepos 9 dienos „Raudonasis Švyturys“ Nr. 90(92) vedamasis „Išvalyti tarybinį aparatą nuo prisiplakėlių“. Jame rašoma:
„Lietuvos KP(Klaipėdos miesto komitetas, pasirėmęs patikrinimo duomenimis, pašalino visą eilę ūkinių ir tarybinių organizacijų vadovų, neužtikrinusių LKP(b) CK VII plenumo nutarimo reikalavimų dėl aparato apvalymo, sudarkiusių vykdomąjį darbą, nesudariusių buitinių sąlygų dirbantiesiems ir demaskuotų kaip lietuvių tautos priešų ir jų rėmėjų, nepaliovusių varyti savo niekšiško darbo, kad sutrukdytų darbo žmonėms dirbti ramų kūrybinį darbą.“
Collapse )

Jaunimas „ruošiasi“ į Raudonąją Armiją 1946

Šį kartą apie tai, kaip sovietinė spauda skiepijo meilę sovietinei kariuomenei. Klausimas ne toks paprastas. Tuo metu tai buvo bene didžiausio visuomenės nepritarimo sulaukdavusi sovietinio gyvenimo dalis. Štai kokių žinių apie permainas šaukiant į sovietų kariuomenę pateikia 1946 metų rugsėjo 12 dieną „Raudonasis Švyturys“ Nr 140 (142). „Jaunimas ruošiasi į Raudonąją Armiją“ skaitome:Collapse )

Pramogų verslas 1946

Nežiūrint visų sovietų pastangų žmonės Klaipėdoje vis dar turėjo visokių valdžios neapskaitytų pramogų. Finansų skyrius į tai žiūrėjo kaip ir į bet kokią nesovietinę ekonominė veiklą, siekė užgniaužti ją mokesčiais. Štai 1946 metų vasario 27 dienos „Raudonasis Švyturys“ Nr. 15 (17) skelbimas:
„Klaipėdos miesto įstaigos, įmonės, organizacijos ir privatūs asmenys, kurie rengia viešus apmokamus spektaklius, šokių vakarus ar kitas pramogas, privalo bilietus užregistruoti Klaipėdos miesto finansų skyriuje, Žardžių Nr.7, ir į Valstybinį banką įmokėti nustatytus pramogų mokesčius.
Jei į minėtas pramogas bilietai bus pardavinėjami neužregistruoti Klaipėdos miesto finansų skyriuje, tai atsakingi asmenys bus traukiami atsakomybėn.“

Kita vertus per tokias pramogas galėjo reikštis ir visoks sovietų nesankcionuotas bendruomeniškumas, skelbimas tarsi perspėjo sovietų valdžia to nepakęs.

Teisė niurzgėtiŽinutė tarsi naujametinis pageidavimas pasirodžiusi 1946 metų sausio 1 dieną “Raudonojo Švyturio” Nr.1 (3) “Prapuolusios kruopos”, parodo visą to meto klaipėdiečio buities skurdą K. Mastis rašo:
“Maitinuos Klaipėdos apskrities kooperatyvo valgykloje ir dažnai susimąstau. Pas mus visada kitaip kaip kitur. Jei, pav., Kauno valgyklose iš kruopų nors čiučelas lipink, tai mūsų valgykloje jų visai nematyti. Vandenėlis toks grynas, balzganas, o kruopelės nė su ranka, ne tik su šaukštu, nepagausi. Ir taip jau kuris laikas kaip noriu „Skersvėjui“ rašyti, o tuo tarpu nedaduotų valgyklai kruopų skaičius vis auga ir auga. Šiandie galima tiksliai pasakyti, kad 166,4 kilogramų kruopų Klaipėdos Valstybinė Prekyba taip ir neatidavė valgyklai.
„Tai kaipgi atiduos, jei tų kruopų iš viso nėra!“ - galima pasakyti. Atsakymas gali būti kad ir toks: „Bet juk yra bulvių, daržovių, miltų ir kitokių produktų. O per 80 valgykloje besimaitinančių valgytojų valgyti nori.
„Skersvėjis“ prašomas tą reikalą išjudinti.“
Collapse )

Jaunas miestas Klaipėda 1946

Įsivaizduokim Lietuvos miestą kur nuo 1945 metų gegužės iki metų galo susituokė 187 poros ir nė viena neišsiskyrė gimė 129 vaikai, o mirė 27 žmonės, per kitų metų du mėnesius tuoktasi dar “intensyviau”, 66 kartai ir vos vienos skyrybos, gimė 79 vaikai ir mirė 11 žmonių. Ką apie jį norisi pasakyti? Jaunas ir gyvybingas. Sovietiniai istorikai apie jį rašė – išvaduotas, dabartinės Lietuvos – okupuotas. Tai Klaipėda, jos demografinė situacija aprašyta “Raudonasis Švyturys” 1946.03.16 Nr.21(23) beje tos jaunos tendencijos išliko ir 1946 metais per pirmus du mėnesius 11 mirė, 79 gimė 66 poros susituokė ir viena išsiskyrė.
Collapse )

Klaipėdos daržai 1946 metai

Miestiečių daržai. Tai tradicija išlikusi visą sovietmetį. Ir tai ne tik šalia privačios namų valdos esanti žemė. Sovietų valdžia prisiminė daržus karo metais, žmonėms tai buvo būdas gintis nuo bado. Valdžiai aiškus nukrypimas nuo „sovietinio gyvenimo būdo“. 1946 metų Klaipėdoje tai buvo ir būtinybė ir naujovė. Beveik visi miesto gyventojai buvo nauji, miesto žemė buvo „valdiška“. Buvo sąlygos savavališkam daržininkavimui. Visgi miesto vykdomasis komitetas tą procesą kažkokiu tai būdu valdė. Ir netgi turėjo sovietinį planą kaip viskas „turėjo būti“. Galu gale planas žlugo, bet daržai buvo apsodinti ir netgi savo produkcija „nukonkuravo“ valstybinę prekybą. Čia sudėjau kaip daržų temą atsispindėjo to meto Lietuviškas sovietinis laikraštis „Raudonasis švyturys“

Collapse )

Фейк о зарплате в СССР в 120 рублей. Реальные зарплаты и цены

Оригинал взят у arctus в Фейк о зарплате в СССР в 120 рублей. Реальные зарплаты и цены

120 рублей можно увидеть только если поставить себе такую задачу. Поэтому придётся врать. Или заняться подменой: взять заработная плата молодого, свежевыпустившегося, инженера (или бухгалтера) и экстраполирована на всю страну. Об остальных категориях можно умолчать - и весь народ питать сказками. Ложь разбавленная правдой убедительнее банальной лжи.
Collapse )

Klaipėdos daržai 1946 metai

Miestiečių daržai. Tai tradicija išlikusi visą sovietmetį. Ir tai ne tik šalia privačios namų valdos esanti žemė. Sovietų valdžia prisiminė daržus karo metais, žmonėms tai buvo būdas gintis nuo bado. Valdžiai aiškus nukrypimas nuo „sovietinio gyvenimo būdo“. 1946 metų Klaipėdoje tai buvo ir būtinybė ir naujovė. Beveik visi miesto gyventojai buvo nauji, miesto žemė buvo „valdiška“. Buvo sąlygos savavališkam daržininkavimui. Visgi miesto vykdomasis komitetas tą procesą kažkokiu tai būdu valdė. Ir netgi turėjo sovietinį planą kaip viskas „turėjo būti“. Galu gale planas žlugo, bet daržai buvo apsodinti ir netgi savo produkcija „nukonkuravo“ valstybinę prekybą. Čia sudėjau kaip daržų temą atsispindėjo to meto Lietuviškas sovietinis laikraštis „Raudonasis švyturys“

Collapse )