Vasario 16 Kaune (2017 metai)

Vasario 16 Kaune 2017 metais/Komentarų daug nebus.
Nustebino policijos požiūris:
užkalbinau kolonos priekyje ėjusį pareigūną. Jis pranešinėjo kas vyksta, tuoj po to kai žygiavę baubė "Putin ***lo"
- o jums neužkliūna, kad šitie žmonės keikiasi, o šalia eina vaikai?
- Aš dirbu.
- o tai neturėtų būti jūsų darbas?
-Aš negirdėjau.
Teikia vilties kas dėl neonacių susiskaldymo dalyvių šiemet buvo kartais mažiau nei paprastai.
Džiugino kai kurių aplinkinių reakcija. Labiausiai - dvi jaunos merginos pareiškusios:
- "Lietuva blondinėms", 1968 metų šūkis "Grožį į gatves vis dar gyvas".

Collapse )

Две дикие забастовки в деревне сталинских времен

Сталинское время в Литовской деревне обычно вспоминают как время безудержного террора и принуждения. Историки говорят, что открытое сопротивление советизации снществовало только в партизанском движении. И другие проявления считая маргинальными изучают явно с недостаточным вниманием.

Скажем — трудовые конфликты — были ли они, и как разрешались? Ответа на этот вопрос в Литовской историографии либо нет, либо мне он неизвестен. То, что трудовые конфликты были на вряд ли кто нибудь будет оспаривать. Все же их описания крайне редки. Почему, Мне кажется просто их некому собирать. По определению советского времени — классовой борьбы рабочих и советской власти быть не могло. По определению теперешних идеологов — классовая борьба и вовсе не существует… Все же я попытаюсь рассказать о двух конфликтах того времени, описание которых почерпнул из газеты Рокишкиского района Литовской ССР с банальным названием «Tarybinis Rokiškis» (Советский Рокишкис).
Collapse )

Egzaminai 1947 metais išryškino nesovietines tendencijas Klaipėdos gimnazijose

Pirmais pokario metais švietimo sistemai įšūkių netrūko. Keitėsi programos, neliko dalies mokytojų, kas žuvo, kas pasitraukė į vakarus, ką pavežė į rytus, o kam tiesiog neleido dėstyti mokykloje… Visgi švietimas teikė nemažai galimybių prisitaikyti prie sovietinės santvarkos ir jaunimas siekė mokslo. Kliūčių tam netrūko. Siekiant mokslo reikėjo gerai mokytis, o jei nebuvo mokytojo ir dalykas nebuvo dėstomas?
Būtent tokią situaciją 1947 metų balandžio 27 dieną aprašė „Raudonasis Švyturys“ Nr. 99 feljetone „Biznis“. Situacija nelinksma. Klaipėdos trečioje gimnazijos 5 klasėje iš dvidešimt mokinių tik trys anksčiau mokėsi anglų kalbos. Mokytoja Brazdeliūnaitė negalėjo ar nenorėjo per vienus metus praeiti kelių metų kurso, o ir laiko tam nelabai buvo. Mokiniai baiminosi, kad neišlaikys egzamino. Egzaminai artėjo ir mokytoja pasiūlė norintiems privačias pamokas po 50 rublių už pamoką. Egzaminai, artėjo mokiniai gal nenorėjo, o greičiausiai neišgalėjo mokėti už mokslą. Kažkas pasiskundė ir gimė feljetonas.



Collapse )

Необычные скульптуры со всего света (17 фото)

Современные скульпторы создают удивительные скульптурные композиции и памятники, которые не только украшают собой города мира, но и заставляют задуматься и подумать о важных вещах.



"Жители реки", Сингапур


Collapse )

via

Egzaminai 1947 metais išryškino nesovietines tendencijas Klaipėdos gimnazijose

Pirmais pokario metais švietimo sistemai įšūkių netrūko. Keitėsi programos, neliko dalies mokytojų, kas žuvo, kas pasitraukė į vakarus, ką pavežė į rytus, o kam tiesiog neleido dėstyti mokykloje… Visgi švietimas teikė nemažai galimybių prisitaikyti prie sovietinės santvarkos ir jaunimas siekė mokslo. Kliūčių tam netrūko. Siekiant mokslo reikėjo gerai mokytis, o jei nebuvo mokytojo ir dalykas nebuvo dėstomas?
Būtent tokią situaciją 1947 metų balandžio 27 dieną aprašė „Raudonasis Švyturys“ Nr. 99 feljetone „Biznis“. Situacija nelinksma. Klaipėdos trečioje gimnazijos 5 klasėje iš dvidešimt mokinių tik trys anksčiau mokėsi anglų kalbos. Mokytoja Brazdeliūnaitė negalėjo ar nenorėjo per vienus metus praeiti kelių metų kurso, o ir laiko tam nelabai buvo. Mokiniai baiminosi, kad neišlaikys egzamino. Egzaminai artėjo ir mokytoja pasiūlė norintiems privačias pamokas po 50 rublių už pamoką. Egzaminai, artėjo mokiniai gal nenorėjo, o greičiausiai neišgalėjo mokėti už mokslą. Kažkas pasiskundė ir gimė feljetonas.



Collapse )

Nenoras statytis pokario Klaipėdoje

Nežiūrint visų tų aukščiau aprašytų peripetijų, panašu, kad gyvenamą būstą Klaipėdoje tuo metu buvo galima įsigyti už 1,5 – 2 tūkstančius rublių. Tai buvo rizikinga, bet bendraujant su tinkamais žmonėmis – galėjo pasisekti. Kita vertus niekas, net gana aukšta partinė kėdė negalėjo garantuoti to būsto nuosavybės. Gal tai ir paaiškina tą keistą fenomeną, kad Klaipėdos gyventojai tuo metu nesiveržė statytis sau būstų nors kituose Lietuvos miestuose žmonės statėsi. Štai ką 1948 metų kovo 3 dienos „Raudonasis Švyturys“ Nr.52 straipsnyje „Dėl individualinės namų statybos“ rašė Komunalinio banko valdytojas A. Romanko. „Lėšos išduodamos individualiniams statytojams pavidalu ilgalaikės paskolos nuo 7 iki 10 metų terminui, ligi 10 000 rublių kiekvienam statytojui.“
Bet „iš 1 030 000 rub. paskirtų 1947 metais, viso išnaudota tik vos 70 000 rub.“

Collapse )

Gyvenamas būstas Klaipėda 1946-1949

Gyvenamas būstas, arba sovietmečiui labiau tinkantis terminas - „Gyvenamas plotas“ buvo veiksnys leidęs sovietų valdžiai žmones motyvuoti, kontroliuoti, represuoti. Yra daugybė pavyzdžių kai dėl jo žmonės konfliktuodavo tarpusavyje, su atskirais neteisėtai besielgiančiais pareigūnais ar net su sovietų valdžia apskritai.

Klaipėda būsto klausimu Lietuvoje buvo unikalus didelis miestas. Jame pirmus sovietmečio metus nebuvo didelio butų trūkumo. Senieji miesto gyventojai daugumoje išsibėgiojo arba buvo iškeldinti, naujai atvykstantiems vietos pakako. Pradžioje daugiau problemų kėlė savavališkas neužimtų butų plėšimas, ardymas statybinėms medžiagoms ar tiesiog kurui, griovimas. Butų skyriai pirmais metais sunkiai susidorojo su orderių išdavinėjimu, butų apskaita. Netgi mokesčiai už komunalinius patarnavimus 1946 metais neretai nebūdavo renkami. Dėl ko butų skyriai savo darbuotojams nepajėgdavo išmokėti atlyginimų.

Problemų kėlė ir Klaipėdoje dislokuoti kariškiai jie neretai užimdavo patikusius butus ir nesiskaitydami su vietos valdžios atstovais išmesdavo į gatvę tų butų gyventojus.

Būsto stoka sovietmečiu buvo aiškinama praūžusio karo sugriovimais. Versdamas „Raudonojo švyturio“puslapius pamėginsiu apžvelgti, kaip miestas buvo atstatomas 1946 metais
Collapse )

„Įžūlus savivaliavimas“ 1951 metai

Tai kad sovietmečiu būdavo tikrinama piliečių korespondencija, sakaitomi laiškai išimamos vertybės ir t.t. - niekam nėra paslaptis. KGB operatyvininkai uoliai ieškodavo „antisovietinių dokumentų, neretai anoniminių autorių. Vienus bausdavo, kitus tik profilaktiškai auklėdavo. Buvo ištisa sistema kaip KGB operatyvinkai privalėjo tai daryti. Pavyzdžiui, Lietuvos KGB pirmininko pavaduotojas pulkininkas Martavičius 1955 metrų spalio18 dieną savo pavaldiniams išsiuntinėjo nurodymą kaip klasifikuoti i antisovietinių atsišaukimų ir „anoniminių dokumentų“ autorius ataskaitose. (Signatūra: F. K-11, ap. 1, b. 20, l. 76-80) http://www.kgbveikla.lt/docs/download/2484
Collapse )

Коротко о главном. справочник эмигрантского взгляда на порожние патриотичные споры

Мне не русскому негоже комментировать или пропагандировать это. Перевесил у себя,поскольку есть мысля перевести это. Как ни как эмиграция из моей страны больше чем из России.

Коротко о главном.

В Бахрейне иудеи и мусульмане сошлись в едином танце на Хануку

Originally posted by israinfo at В Бахрейне иудеи и мусульмане сошлись в едином танце на Хануку
НОВОСТИ ИЗРАИЛЯ И МИРА
Новости Израиля на русском


На видеохостинге YouTube разместили запись совместного празднования евреями и арабами праздника Ханука в Бахрейне.

ХАМАС с осуждением прокомментировал видео, назвав увиденное «позорным спектаклем». Однако, среди отзывов пользователей интернета были и такие: "Безумно! Но восхитительно".

На тер...


[Полная Новость]--> статья на Исраинфо