Jonas Noreika ir nusikaltimai prieš karo belaisvius

Jonas Noreiką 1945 metais pasivadino "Generolu vėtra".  Jis buvo kariškis, tiesa žemesnio rango karininkas —  kapitonas. Ir teisininkas.  Jam turėjo būti žinomi karo įstatymai ir tai kaip privalu elgtis su karo belaisviais.Naciai antro pasaulinio karo metu sovietinių belaisvių atžvilgiu nesilaikė tarptautinių konvencijų.  Nesilaikė jų ir naciams tarnavusi lietuviška administracija. Niurbergo tribunolas pasmerkė tą nacių nusikaltimą.  J. Noreikos vadovautoje apskrityje žemės ūkio darbams buvo išnaudojama iki penkių tūkstančių belaisvių. Jų galimybės išgyventi buvo kiek didesnės nei vokiečių stovyklose laikomų jų nelaimės draugų. Bet tų kuriuos lietuviška administracija gražindavo kaip nepatikimus ar kaip invalidus, arba pagaudavo bėgusius, išgyventi galimybės sumažėdavo beveik iki nulio. Tokių dokumentų yra. Pateikiu žemiau esantį sąrašą kad matytųsi ta apimtis kuria J. Noreika buvo įsitraukęs į šį karo nusikaltimą. Per nepilnus pusantrų metų virš pusantro šimto dokumentų. ir čia tik tie kuriuos išliko lietuviškuose archyvuose — išliko anaiptol ne viskas ir tie kuriuos aš peržiūrėjau — irgi perverčiau ne viską, daugiausia tai kas skelbiama J.Noreikos anūkės Silvios Foti tinklapyje 

Collapse )

J.Noreika Holokauste

Pasėdėjau ir surašiau ką Šiaulių apskrities viršininkas J. Noreika nuveikė persekiodamas žydus Atsiprašau už gramatines klaidas(palikdamas jas turėjau savų priežasčių).
Sąrašas nėra pilnas nesu peržiūrėjęs visų dokumentų Be to įmanoma, kad tokių dokumentų yra ne vien Lietuvos archyvuose. Tiek pat jei ne daugiau yra ir dokumentų siejančių J. Noreiką su nusikaltimais prieš karo belaisvius tik tas paveikslėlis dar neparengtas.


„Marksistiniai skaitymai“

Agentūra praneša apie grėsmes – Petraičio bute vyksta „Marksistiniai skaitymai“

Lietuvoje, žvalgybai žinomoje vietoje gyvena toks Petraitis. Neaiškus tipas, nė karto neaukojo gynybos fondui, mitinguose nepastebėta, kad būtų rėkęs “gėda” ar “Lancbergis”. Dabar sunku patikrinti, bet sklinda gandai, kad KGB nebuvo užfiksavusi, kad būtų dalyvavęs Baltijos kelyje. Bet archyvuose liko dokumentų, kad Petraitis pirko didelį kiekį marksistinės literatūros tuo metu, kai ją metė iš Lietuvos bibliotekų. Kur tą literatūrą padėjo  žinoma nėra.

Agentūriniais duomenimis Petraitis dabar reguliariai, kartą dienoje, užsidaro savo bute specialiai įrengtame konspiraciniame kambarėlyje, sėdasi ant balto akmens ir skaito tą marksistinę literatūrą. Išėjęs visuomet plaunasi rankas. Skaito visuomet „vienas pac“ ir mes negalime  rasti jo nusikalstamos veiklos liudijimų, neatskleisdami savo operatyvinės vertės turinčio pasižiūrėjimo taško.

Collapse )

Список военнопленных в волости Ионишкис 1942 г.

В наше время люди осознали что похоронены в массовых могилах сотни итысячи это не цыфры а имена. Процесс называют возвращение имен.В России это чаще всего имена репрессированных в сталинские времена. В Литве — жертвы Холокоста. Я тут попробую опубликовать список военнопленных — Работавших в сельском хозяйстве в Марте 1942 в Волости Ионишкис. Всего в Шяуляйском уезде так работало до 5 тысяч человек. Шансы выжить у них были больше чем у братьев по несчастью оставшихся в Шяуляйском статлаге. Но Они тоже убегали — тех кого ловили — отправляли в тюрьму и расстреливали. Болели, становились инвалидами и отправлялись в статлаг где умирали. Всего в Шяуляй и окрестностях погибло свыше 20 тысяч человек. (послевоенная комиссия предполагала 23 тысячи).

Collapse )

Baigiant J. Noreikos temą

Jonas Noreika, kaip buvo kuriamas didvyrio mitas

 Dėliojant su Jono Noreikos  veikla susijusius dokumentus nuolat kirba mintis o kaip gi iš jo buvo nulipdytas didvyris. Jo konspiratyvi veikla iki nacių sovietų karo neaiški. Pora kartų nelegaliai lankėsi vokiečiams valdytoje Klaipėdoje.  Nei su kuo susitiko, nei kieno užduotis vykdė – nežinia. Karą pasitiko su mažyte keliolikos žmonių grupele strategiškai nieko nelemenčioje provincijos vietoje. Praėjus vokiečiams šuoliais ėmė daryti karjerą – neaiškios pareigos Plungės komendatūroje po poros savaičių vadas Telšių LAF, dar po poros savaičių – Šiaulių apskrities viršininkas. Kas buvo jo karjeros liftas? Nežinia. Laikinoji vyriausybė – jo netempė. Panašu, kad Šiaulių apskrities viršininku tapo susiklosčius aplinkybėms – traukiantis Urbučiui buvo laisva vieta. O Kaune esant aštriam konfliktui tarp Laikinosios vyriausybės ir voldemarininkų pasirodžiusi trečia jėga – žemaičių žemės delegacija kėlė  įtampą. Štai jį ir paaukštino. Senas nomenklatūrinis žaidimas. Paaukštinti nepatogų žmogų.

Paminklas J. Noreikai Šukionyse
Collapse )

Jonas Noreika skundikas ir teisėjas

Jonas Noreika Dirbo nacių režimui metu kai žmonės buvo baudžiami tūkstančiais. Nagrinėjant jo veiklą krinta į akis, kad jis dalyvavo tiek organizuojant represinį aparatą, žlugdant žmonių gebėjimą priešintis. Reperesijos lietė ne vien žydus. Ankstesni rašiniai buvo apie Jono Noreikos sąsajas su Holokaustu.  Dabar pamėginsiu aptart tuos kelis dokumentuotus atvejus, kur J. Noreika veikė kaip skundikas ir… teisėjas.

LCVA-R1441-2-22 byloje 7lapas
Collapse )

J. Noreika - vergvaldys

Nacių okupacijos laikotarpiu Lietuvoje buvo nužudyta gerokai virš 300 tūkstančių žmonių. Holokaustas virš 200 tūkstančių ir karo belaisvių virš 150 tūkstančių. Šiaulių apylinkėse nužudytų žmonių skaičius apie 40 tūkstančių, virš15 tūkstančių – Holokausto aukos, virš 20 tūkstančių Šiauliuose įkurdinto statlago kaliniai.  Didesnė jų dalis buvo nušauti Tai padarė ginkluoti žmonės. Vokiečių Lietuvoje buvo mažai. Todėl yra svarbu kas ir kokiomis aplinkybėmis apginklavo lietuvius. Policiją, tiek reguliarią tiek pagalbinę ir batalionus pradėjo ginkluoti laikinoji vyriausybė ir vokiečių generalinių tarėjų vadovaujama centrinė valdžia. Bet būta ir kitų ginkluotų formuočių. Dalies jų apginklavimu rūpinosi Jonas Noreika, apie ką liudija jo pasirašyti raštai.

LCVA f.R1099, ap.1, b.32, l.15
Collapse )

dar keli turtiniai J.Noreikos veiklos aspektai

Panagrinėjus būdą kuriuo visuomenė buvo įtraukta į žydų plėšimą, kas kažkiek ir priklausė apskrities viršininko kompetencijai akis užkliūna u- dokumentų kur J. Noreika rūpinosi, kad turtas atitektų privatiems asmenims. Sakysim apskrities viršininkas tarpininkauja prieš apygardos komisarą, kad žydo malūnas ir 20 ha žemės šalia jo būtų atiduoti Šiauliečiui Galminui (LCVA F., R-1099, ap.1, b.2, l.544) Plytinei  prireikė žydų malkų iš Laužėnų miško (Tryškių valsčius) (LCVA F. R-1099, ap.1,n.2, l.297), nurodymas iškraustyti iš žydo Šneiderio ūkio neteisingus gyventojus ir į keldinti “teisingą” Pliuskų ( LCVA F. R-1099, ap.1,n.2, l.670)


LCVA F., R-1099, ap.1, b.2, l.544
LCVA F. R-1099, ap.1,n.2, l.670
Collapse )

Noreikiški žydų turto tvarkymo ypatumai

Lietuvių autoriai rašydami apie prieš žydus nukreiptus pogromus karo pradžioje labai dažnai pabrėžia, kad vokiečiai siekė lietuvius į tokius veiksmus įtraukti ir lyg likdami nuošalyje tiesiog fiksavo aprašydami ir fotografuodami lietuvių žiaurumus.  Kai vartai J. Noreikos pasirašytus dokumentus atkreiptinas dėmesys kad jis tiesiai nurodo Iš “žydų turto” ir dalindamas tą turtą įtraukia lietuvių visuomenę į tas neteisėtas dalybas.

LCVA R1099-1-2-456
Collapse )