evaldukas

Lenino "persekiojimas" sovietmečiu

Autorius: Евгений Бутенко (2017)
Autorius: Евгений Бутенко (2017)

Paveikslas pieštas jau po SSRS žlugimo. Žemiau kelios tikros istorijos, kai už tai buvo galima cypėn sėsti

Mirtis Leninui

1970 metais visa tarybinė liaudis iškilmingai, o kartais ne taip iškilmingai minėjo spalio revoliucijos vado ir t.t. ir pan. šimtasias gimimo metines. Vienas iš to meto oficialių valdžios šūkių buvo "Leninas gyvas". Na  niekas lyg ir neneigė, kad jis mirė 1924 metais, bet valdžiai norėjosi pabrėžti, kad Leninas su ja. Žmonės reaguodavo į tai įvairiai. štai vienas su tuo susijęs įvykis - antisovietinė apraiška, galutinai atskleista tik 1971 metais. Štai ką apie tai rašo KGBilai savo ataskaitoje:

Dokumentas imtas iš http://www.kgbveikla.lt/docs/download/4592

Šių metų sausio 9 dieną Šakių mieste Tarybų gatvėje ant keturių Lenino portretu juodu tušinuku, ranka, lietuvių kalba buvo padaryti trys užrašai "Mirtis Leninui". Po metų kai ši antisovietinė apraiška buvo atskleista, įvykis apaugo detalėmis:

"1971 metais  surastas užrašų "Mirtis Leninui" ,  padarytų 1970 metų sausio 9 dieną Šakiuose Tarybų gatvėje ant keturių  Lenino portretų, autorius. Juo pasirodė esąs Leveckis Algirdas, Vytauto, 1958 metų gim. gim. Šakių mieste, buvęs Šakių vidurinės vienuoliktokas, komjaunuolis, dabar Vilniaus valstybinio universiteto studentas gyvenantis Vilniuje.

Leveckis 1971 metų liepos 24 dieną per profilaktinį pokalbį pasakė, kad užrašus padarė, o taipogi darydavo nacionalistinius pasvarstymus dėl neteisingų pažiūrų, kurios susiklostė sistematiškai klausantis antisovietinių radio laidų iš užsienio ir neigiamos įtakos daromos jo aplinkos, gaunančios siuntinius iš užsienio ir garbinančios kapitalistinį gyvenimo būdą."

KGBilai  kaltę verčia "priešų" radijui ir emigrantų siuntiniams. Tai standartinė tiems laikams formuluotė. Tuo pačiu slepiamasį akivaizdus faktas, kad sovietinė propaganda prikėlė vaiduoklį "gyvą Leniną" į kovą su kuriuo stojo narsus komjaunuolis Algirdas Leveckas, Vytauto sūnus. Ne tik stojo bet ir pareikalavo mirties tam vaiduokliui.

Iš dokumento aiškėja, kad Leveckas buvo nevienišas, turėjo bendraminčių. Kartu su juo profilaktinius pokalbius už siūlymus kurti antisovietinę organizaciją teko atlaikyti ir jo bendraminčiais pavadintiems Škarnuliui Vyteniui, Albino, 1958 metų gimimo komjaunuoliui Vilniaus Universiteto studentui, kuris irgi klausė užsienio radio stočių ir mokykloje nerasdavo atsakymų į kylančius klausimus  ir Jakui Edmundui, Klemenso 1958 metų gimimo dirbančiam raikopsąjungoje darbininku.  

KGBilai pikltinosi, kad mokytojai neatsakinėjo į provokaciniais palaikytus mokinių klausimus - prasižengimus vyrukai darė dar besimokydami 11 klasėje. Apie "nenormalią" padėtį Šakių vidurinėje kontora informavo partijos rajono sekretorių.

Taip sakant tiek žinių iš ideologinės kovos su vaiduokliais fronto.

Dokumentas paimtas iš čia:
http://www.kgbveikla.lt/docs/download/4593

http://www.kgbveikla.lt/docs/download/4592

Užsipuolė komunistus atvirame susirinkime 1972

Sovietmečiu nebuvo daug viešų susibūrimų kurie nebūtų kontroliuojami valdžios statytinių.  Bet būdavo gausu pačios valdžios viešų renginių pristatomų, kaip sovietinės demokratijos triumfas. Kartais tas triumfas būdavo sugriaunamas antisovietinėmis apraiškomis. Atrodo taip atsitiko 1972 metais Eišiškėse per atvirą komunistų susirinkimą skirtą Sovietų sąjungos sukūrimo 50-mečiui. Kas ten įvyko  iš turimo dokumento nelabai matosi, bet po to susirinkimo 1973 metų vasario 13 dieną statybos baro darbininkas Zigmant Ambroževič, gimęs 1926 metais susilaukė KGBilų profilaktikos už "antitarybinius pasisakymus" per tą susirinkimą. O Broliai Učkuroniai Josif ir Anton tokių pat priemonių 1973 metų vasario 16 dieną už išpuolius prieš komunistus. Taip išeitų kad Komunistai buvo išbarti, o gal ir išplūsti savo pačių susirinkime. Norėčiau pamatyti, jei ne tą susirinkimą,tai bent jo protokolą... Įdomus Lietuvos komunistų partijos istorijos faktas.

Dokumentas apie tai http://www.kgbveikla.lt/docs/download/4640

Pretenzijos Leninui Skaudvilėje

Skaudvilėje 1972 metų gegužės 19 dieną apie 16 valandą Antanas Vaičys, Izidoriaus sūnus, gimęs 1938 metais tarpkolūkinės statybos organizacijos darbininkas atėjo prie paminklo V.I. Leninui ir ėmė jį spardyti, spjaudyti, rodyti špygas ir trinti į jį savo užpakalį ... Šaukė, kad jis vieną kartą nuvers tą paminklą, kad senai yra ant jo piktas, kad išmokys Iljičių gyventi taip kaip jis gyvena.

Jau gegužės 22 dieną patikimas asmuo "Č" pranešė apie tai KGB operatyviniam darbuotojui, kartu nurodė visą eilę to "piktybinio chuliganizmo" liudininkų. Jau kitą dieną ta medžiagabuvo perduota  prokurorui, kuris  iškėlė A. Vaičiui baudžiamą bylą. byla turėjo visas prielaidas virsti nelaisve, nes A. Vaičys jau buvo baustas pinigine bauda už chuliganizmą. V.I. Leninui išsakytos pretenzijos grėsė virsti keliais metais nelaisvės. Tuo labiau kad tuo metu sovietinis teisingumas represijomis stengėsi nuslopinti R. Kalantos susideginimo sukeltus neramumus.

Istorija surašyta pagal dokumentą http://www.kgbveikla.lt/docs/download/4934

Trys metai už kvailus plakatus 1973 m.

Kartais teisėtvarka pribloškia savo žiaurumu. Utenoje 1973 metų gegužės 5 dieną buvo nuplėšti 9 penkmečiui skirti plakatai.  Turinys įvairus: "pastatyti 565-575 milijonus kvadratinių metrų gyvenamo ploto" - na tai po porą metrų arba kapo duobę kiekvienam sovietų sąjungos gyventojui, ant trijų plakatų buvo pažadas pakelti darbo našumą 36 -40 procentų, irgi labai linksma - pažadėta, kad už tą patį atlyginimą "arsi" pusantro karto daugiau, na taip susierzinti buvo dėl ko. Likusiuose plakatuose buvo nupieštas traktorius, namų statyba, tekanti saulė...

KGBilai kartu su vidaus reikalų skyriumi nustatė "įvykdyto nusikaltimo kaltininkus", kas ten sakė, kad kaltę nustato teismas? Sovietinėje sistemoje teismas tik bausmę skirdavo, nors gal ne vien sovietinėje...

Taigi pagavo Vytauta Čerešką, Mečislovo sūnų 1955 metais gimusį Utenoje ir gyvenusį Utenos rajono Grybelių kaime, nepartinį dirbusi darbininku raikoopsąjungoje. Mokėsi jis vakarinės mokyklos 11 klasėje, na tai kad jis buvo "hipių mėgdžiotojas" teismo neabejotinai užskaityta, kaip sunkinanti aplinkybė todėl pagal Baudžiamojo kodekso 225 straipsnio antrą dalį (chuliganizmas sunkinančiomis aplinkybėmis) liaudies teismas jam atseikėjo 3 metus nelaisvės.

Lumpickas Gintautas, Prano 1955 metais gimęs ir gyvenęs Utenoje, nepartinis baigęs 8 klases, mokėsi vairuotojų kursuose. Kad jis būtų mėgdžiojęs hipius KGBilai nenustatė, gal todėl teismas jo veikloje sunkinančių aplinkybių rado mažiau ir jam už tą patį chuliganizmą sunkinančiomis aplinkybėmis skyrė 2,5 metų kalinimo.

dokumentas su istorija: http://www.kgbveikla.lt/docs/download/4374

Šoko pusnuogiai ir spjaudė į Lenino portretą 1973 metai

Tauragės rajone Pužų kaime 1973 metų naktį iš rugpjūčio 3 dienos į 4 dieną po kino seanso vyko šokiai. Per juos anot KGB agento "Jūra" grupė jaunuolių elgėsi iššaukiančiai, šoko pusiau išsirengę, o vienas kelis kartus spjovė į ant sienos kabojusį V.I. Lenino portretą.

KGBilams pavyko surasti šešis liudininkus. Nepadorūs šokiai pasitraukė į antrą planą. Tyrimas susikoncentravo į vado portreto išniekinimą. Įvykis buvo aprašytas taip: Rimantas Simanauskas, gimęs 1956 metais, Raseinių kilnojamos mechanizuotos kolonos mūrininkas gyvenantis Skaudvilėje būdamas neblaivus Pužų kaimo kino salėje demonstratyviai visiems matant priėjo prie V.I. Lenino portreto ir apspjovė jį du kartus, po to nukabinęs nuo sienos išmetė portretą per langą į gatvę. KGBilai tai įvertino kaip piktybišką chuliganizmą, turintį politinį atspalvį. 1973 metų rugsėjo 23 dieną R. Simanauskui buvo iškelta baudžiama byla pagal Lietuvos SSR 225 straipsnio 2 dalį.  
Tai grėsė iki 5 metų nelaisvės, tuo labiau, kad tų metų rugsėjo 9 dieną jis jau buvo baustas 15 parų areštu už smulkų chuliganizmą Skaudvilės kultūros namuose.
 

Istorija surašyta pagal dokumentą: LYA F. K-11, ap. 1, b. 3627, l. 4, 5. http://www.kgbveikla.lt/docs/download/4936

Error

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.