August 17th, 2020

Juozapas Streikus ir Holokaustas

Lietuvoje jau tampa įprastu reiškiniu, kai žmonės prisidėję prie Holokausto perlaidojami su valstybinėmis iškilmėmis.
Juozapas Streikus Stumbras su valstybės demonstruojama pagarba buvo perlaidotas Panevėžyje 2020 m. rugpjūčio dieną. Vienos iš televizijų reportažą galima rasti čia https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/1055050/panevezyje-iskilmingai-palaidotas-partizanas-juozapas-streikus-stumbrasCollapse )

Juozapo Sreikaus "autobiografija" rašyta legalizuojantis

Juozapas Streikus vienas iš ilgiausiai kovojusių partizanų vadų. Kova tęsėsi nuo 1940 iki 1958 metų. Buvo etapų kai jis kovojo ir su sovietais - atvirai nacių kariniuose daliniuose ir su naciais- slapta platindamas atsišaukimus. Labiau žinomas jo paskutinis žodis pasakytas teisme 1952 metais. Bet tai ne vienintelis iškilus jo paliktas dokumentas. Nemažiau svarbus yra jo g"gyvenimo aprašymas" pateiktas 1958 liepos 25 dieną legalizuojantis. Na taip adresatas paliko ženklą tame rašte. kai kurie vertinimai padaryti nusileidžiant okupantui, Kai kurie veikėjai nutylėti, paliekant tik tuos kas žuvo, buvo nušautas arba suimtas ir nuteistas. Kai kurie vertinimai drąsus ir stebinantys nes daryti moraliniai pasirinkimai. Nesu didelis to partizano specialistas, bet man keista kad tas dokumentas lyg šiol nėra plačioai žinomas. Na taip J. Streikaus ir kitų baudžiamoji byla yra viešai paskelbta. Bet tai penki dideli tomai ir dar keli kalėjimo bylos tomai... Tikiuosi, kad skelbdamas šį dokumentą bent kiek prisidėsiu prie tikro, o ne parodinio domėjimosi šia asmenybe. Dokumentas paimtas iš jo baudžiamosios bylos pirmo tomo 69-88 lapų.
Collapse )