August 19th, 2020

Žydų antifašistinio komiteto bandymas gelbėti senąsias Vilniaus žydų kapines

Istorija prasidėjo 1947 metais spalio revoliucijos 30 metinių išvakarėse. 1947 metų lapkričio 5 dieną Pasaulinis žydų kongresas atsiuntė Sovietų sąjungos žydų antifašistiniam komitetui telegramą:
„Žydų sluoksniai sunerimę pranešimo, kad Lietuvos valdžia nusprendė sugriauti istorines žydų kapines Vilniaus mieste.
Prašome jus tarpininkauti pieš sovietų valdžią dėl to brangaus viso pasaulio žydams paminklo išsaugojimo“

Vilniaus Gaono žydų muziejaus nuotraukoje kapinių vaizdas 1950 metais
Collapse )